Beyond Wealth Insurance

  02-068-9943-44 ต่อ201-203

Beyond Wealth Insurance

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้ดังนี้

ชื่อบัญชี :

ธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภท สาขา
ธ.กรุงเทพ 0123456789 ออมทรัพย์ -
ธ.กสิกรไทย 0123456789 ออมทรัพย์ -
ธ ไทยพาณิชย์ 0123456789 ออมทรัพย์ -
ธ กรุงไทย 0123456789 ออมทรัพย์ -

บริษัทฯไม่รับชำระเงินเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือจากบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อชำระเรียบร้อยให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
 • Fax : 02-068-9945
 • Email : info@beyondwealth-insure.com
 • Line ID : xxxxxxxx

กรุณาระบุทะเบียนรถมาด้วยเพื่อให้ทางเราทราบว่าเป็นรถของคุณ

ทางเราใช้บริการของ Aeon payment gate way (มีค่าบริการ 2%) รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

โดยมีขั้นตอนง่ายๆ 2 ขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกข้อมูลจ่ายเงิน
 2. รอรับกรมธรรม์

ทางเราใช้บริการของ Aeon payment gate way (มีค่าบริการ 2%) สำหรับชำระผ่าน

โดยมีขั้นตอนง่ายๆ 4 ขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกข้อมูลจ่ายเงิน
 2. พิมพ์ใบ payin หรือจดรหัส 15 หลักไต้บาร์โค๊ต
 3. นำไปชำระที่ 7-eleven ทุกสาขา
 4. รอรับกรมธรรม์

ทางเรามีบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคาร SCB, กรุงศรี, Citibank, Kbank

หากท่านเลือกชำระด้วยวิธีนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน โปรดเตรียมเอกสารเหล่านี้เมื่อเจ้าหน้าที่โทรหาท่าน เอกสารขอผ่อนชำระ กดเพื่อดาวโหลด

 • ไทยพาณิชย์ (SCB)
 • ซิตี้แบ้งค์ (Citibank)
 • เฟิร์สช้อย (First Choice)
 • กรุงศรี (Krugsri) อื่นๆ

สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตร สำเนาหน้าบัตรเครดิต

บัตรเครดิตที่รับ